വിലക്ക് ലംഘിച്ചും കലാശക്കൊട്ട്; മാതൃകയായി കാസർഗോഡ്; മറ്റന്നാള്‍ ബൂത്തിലേക്ക് | Local Body Election