మోడీ ఫోటో లేదని బ్యానర్ చించేసిన బీజేపీ కార్యకర్తలు | Warangal Covid Vaccination Center | Ntv