رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران: هر ۱۶ دقیقه یک نفر جانش را از دست می دهد.